O nás
  • mobilní aplikace
  • webové prezentace a aplikace
  • softwarové aplikace
  • systémová integrace
  • projekty
  • outsourcing
  • bodyshop
Společnost Foxtrot Technologies s.r.o. vznikla v roce 1998 se zaměřením na prodej hardware a vývoj databázových aplikací. Postupně s vývojem informačních technologií jsme se z oblasti hardware přeorientovali hlavně na vývoj software.

Bez ohledu na druh poskytované služby je pro nás zákazník vždy na prvním místě, ve středu naší pozornosti. Od konkurence se odlišujeme právě zejména přístupem ke klientům. Ke každé zakázce přistupujeme individuálně. Snažíme se být zákazníkovi odborným partnerem, který sám doporučuje nejvhodnější způsob řešení poptávané problematiky a případně i upozorňuje na fakta ne přímo související s poptávkou. Jsme si totiž plně vědomi, že pro většinu našich klientů jsou informační technologie pouze nástrojem k jejich vlastnímu podnikání a nikoliv podstatou žití. Snažíme se proto, aby maximum starostí s IT přenesli na nás a mohli se tak soustředit na svou základní činnost.

Velmi významný podíl v poskytovaných službách zaujímá posledních 10 let tvorba webových prezentací. Této situaci samozřejmě nahrává i rozmach Internetu posledních let. Tak, jako se rozvíjejí informační technologie, i naše služby neustále zdokonalujeme a přizpůsobujeme poptávce našich klientů. V rámci webových služeb jsme proto začali poskytovat nad rámec prezentací i aplikace vhodné k provozu na Internetu či firemním intranetu. Nedílnou součástí těchto služeb je i registrace a správa zákaznických domén včetně pronájmu místa na serveru pro prezentace i aplikace. Samozřejmostí je i zajištění kontinuity provozu a zákaznické podpory.

S rostoucími nároky kladenými na odbornost pracovníků IT se zvýšila i poptávka po jejich pronájmu – tzv. bodyshop. Není vždy nutné ve firmě držet IT oddělení nebo alespoň ne ve větším počtu. V případě potřeby jsou naši odborníci schopni zaujmout místa chybějících kapacit a dodat například i kompletní IT projekt. Zákazník tak uspoří významnou část svých kapacit a má jistotu, že bude služba dodána s maximální odborností.

Počínaje rokem 2012 jsme do našeho portfolia služeb přidali pro dnešní dobu významnou službu – vývoj aplikací pro mobilní zařízení jako jsou telefony tablety apod.. Již během prvního období se ukázalo, že množství různých platforem společně s potřebou klienta oslovit co nejširší počet uživatelů vede k nutnosti zefektivnit vývoj a údržbu našich produktů. Převzali jsme proto nejmodernější technologie umožňující vytvářet kód a tento následně spravovat v jedné variantě, přestože je následně distribuován na všechny většinové platformy. Klient tak za jednu cenu u nás dostává v jeden okamžik aplikaci například pro Android, Apple i Windows. Díky našemu silnému internetovému zázemí jsme schopni dodávat i aplikace komunikující navzájem přes náš server či integrované do informačních systémů klienta.
Naše klíčové hodnoty
Profesionalita
Profesionalita
Každý je, lépe řečeno: „měl by být“, profesionálem ve svém oboru. Je důležité, aby se na svůj obor soustředil a práce mimo něj přenechal zase jiným odborníkům. Tohoto faktu jsme si plně vědomi, když dodáváme služby v „našem“ oboru – v informačních technologiích. Během spolupráce uplatňujeme naše zkušenosti a přejímáme plnou zodpovědnost za dodávané služby a produkty.
Osobní přístup
Osobní přístup
Nabídka v oblasti IT služeb je všeobecně veliká. Málokterá dodavatelská firma však chápe spolupráci jako společné dílo dvou konkrétních partnerů. A přitom zejména v oblasti IT, kde je velká škála systémů a potřeby klientů jsou tak rozdílné, je osobní přístup naprostou nezbytností k úspěšnému dokončení projektu. V úvodu každé spolupráce se snažíme zákazníkovi maximálně porozumět a následně pak dodáváme „společné“ dílo – nikoliv jen „další výrobek na pásu“.
Flexibilita
Flexibilita
Je velmi důležité, aby se každý náš klient mohl soustředit na svůj vlastní problém či svou vlastní činnost a řešení dodávky objednaných služeb mohl plně přenechat na nás. Vždyť pro většinu z nich jsou jen prostředkem k dosažení cíle, nikoliv cílem samotným. Do maximální možné míry se proto našim zákazníkům přizpůsobujeme jak ve způsobu realizace, tak i v časových možnostech.
©2015 Foxtrot Technologies s.r.o.
Napište nám
obchod(at)foxtrot.cz
NAPIŠTE NÁM
Pero